Address: Moscow, Sadovo-Chernogryazskaya st., 13/3, build. 1